Meer vertrouwd met je baby

Waarom haptonomische zwangerschapsbegeleiding?

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een volledige voorbereiding op de bevalling. Het contact met het ongeboren kindje staat centraal. Het baby’tje is in de baarmoeder al op contact gericht. Door aanraken van de buik kan het zich veilig en welkom weten, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de geboorte. Als (aanstaande) ouders leer je zo in dit vroege stadium ook je kindje al kennen. Uit onderzoek is gebleken dat haptonomisch begeleidde stellen na de geboorte meer vertrouwd zijn met hun baby’tje. De vader (en/of partner) speelt tijdens de begeleiding een belangrijke rol, zowel in het contact met het kindje als met de zwangere vrouw. De partner kan door de relatie die hij met de zwangere heeft een belangrijke rol spelen tijdens de zwangerschap maar ook zeker tijdens de bevalling.

Het gaat bij haptonomie om voelen. Als je tijdens de bevalling contact kan houden met het proces in je lijf en met je kindje, volgen (ont)spanningen ademhaling vanzelf. Het omgaan met pijn wordt heel praktisch geoefend. Je ervaart letterlijk hoe je reageert op een vervelende (maar ongevaarlijke) pijnprikkel in een spier in je lies. Zo kunnen jij en je partner “oefenen” hoe om te gaan met een situatie die pijn doet.

Je komt samen met je partner en er is ruimte voor hoe jullie e.e.a. beleven. Niet alle zwangere stellen leven bijvoorbeeld in een roze wolk. Ik heb zelf inmiddels twee maal ervaren wat haptonomische zwangerschapsbegeleiding kan betekenen. Ik heb dat heel bijzonder gevonden en er veel aan gehad.

Wat is haptonomische zwangerschapsbegeleiding?

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding richt zich op de gevoelsmatige wisselwerking tussen moeder, vader en kindje. Met welk doel? Om tijdens die negen belangrijke maanden alle drie optimaal contact te hebben en gevoel te delen, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de bevalling.

Waarom haptonomische zwangerschapsbegeleiding voor je baby?

Een kindje kan in de baarmoeder al proeven en het heeft bijvoorbeeld duidelijk voorkeur voor zoet. Het reageert op geluid en gedraagt zich anders bij harmonieuze muziek dan bij harde, plotselinge geluiden. Het merkt of moeder bloot rondloopt of aangekleed is want het neemt verschil tussen licht en donker waar. Het voelt verschil tussen warm en koud maar ook of iets wel of niet prettig voor ‘m is. En, hoe klein ook, het richt zich op dat wat goed voor ‘m voelt. Kortom: een baby’tje lééft, neemt waar in de baarmoeder. Dit is één van de uitgangspunten bij haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

Want ondanks het feit dat vrijwel alle ouders dit heel goed weten, benutten veel ouders de contactmogelijkheden maar tot op zekere hoogte. Zo blijkt dat veel ouders zich niet realiseren dat je voor de geboorte al kunt spelen met het kindje. Dat het reageert op een bepaalde manier van aanraken van de buik. Dat die kleine het leuk vindt om contact te maken én om zijn ouders daardoor in dit hele prille stadium al vast te leren kennen.

Wat het belang daarvan is voor je zoontje of dochtertje? Dat het zich veilig en welkom weet, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de geboorte.

Waarom haptonomische zwangerschapsbegeleiding voor jou en je partner?

Het spreekt voor zich dat het niet alleen voor de baby leuk is contact te hebben met z’n ouders, maar ook voor de ouders zelf. Je leert je zoontje of dochtertje al een beetje kennen. Komt hij makkelijk naar je hand toe als je hem daartoe uitnodigt of maakt de kleine zelf uit wanneer hij komt? En hoe reageert het kindje op z’n vader? Over het algemeen heel anders dan op zijn moeder! Reageert het met driftige bewegingen of juist heel vloeiend, heel subtiel. Is het heel actief of neemt het de tijd? Het vertelt je al iets over zijn of haar karakter. Dus als je baby’tje geboren wordt, sta je er samen niet vreemd tegenover. Tijdens de zwangerschapsbegeleiding gaan we gezamenlijk op zoek naar waar voor jou de ideale verhouding ligt tussen activiteit en rust. Naar hoe je samen met je partner deze zwangerschap optimaal kunt beleven. Er is ook oog voor je lichaamshouding zodat je niet topzwaar met holle én pijnlijke rug achter je kindje aan gaat lopen, maar je baby lichamelijk een goede plek krijgt en je het kindje zo makkelijk en prettig mogelijk draagt. Er wordt tijd en aandacht besteed aan de bevalling zelf. Hoe om te gaan met pijn en, niet te vergeten, de angst voor de pijn? Wat kan je partner doen tijdens de bevalling om de pijn zo draaglijk mogelijk te maken? Welke houding tijdens de bevalling spreekt je het meeste aan, welke houding geeft je de meeste kracht, hoe blijf je het best in contact met je baby én je partner tijdens de bevalling zodat je er gezamenlijk voor zorgt dat die zo soepel mogelijk verloopt? Allemaal vragen waar je tijdens de 5 à 6 zittingen voor de bevalling je eigen antwoord op zult vinden en veel aan zult hebben.

Hoe vaak?

De begeleiding bestaat uit 6 à 7 bijeenkomsten, waarvan 1 na de bevalling.

haptonomische zwangerschapsbegeleiding