Beter omgaan met elkaar

Wanneer relatiebegeleiding?

Als je in je relatie problemen wilt onderzoeken zoals, ruzies, ergernissen, onbegrip, wantrouwen, langs elkaar heen praten of leven, het ontbreken van gevoelens, verliefdheid op een ander of gedachten over gaan scheiden, kan relatiebegeleiding nuttig zijn. Een andere reden kan zijn dat je verdieping zoekt in je relatie of beter wilt leren communiceren.

Wanneer haptonomische relatiebegeleiding?

Haptonomische relatiebegeleiding is met name geschikt voor paren die problemen hebben of verdieping willen op het gebied van affectiviteit en contact. Dit omdat het gebied van gevoelens en hoe mensen daarmee omgaan, en van contact, dat zo verstoord kan zijn, bij uitstek het gebied is van de haptonomie. Via de haptonomie kun je heel direct voelen wat er plaats vindt. Dat is wezenlijk anders dan alleen maar begrijpen wat er gebeurt in de relatie. Er wordt gewerkt met oefenvormen, gesprekken, en aanraken. De centrale vraag binnen de begeleiding is “hoe verloopt het contact?” Vaak wordt de vraag “Wat staat het contact in de weg?” “Welke barrières kunnen  wij ervaren tussen elkaar?” De haptotherapeut kan deze barrières tastbaar en voelbaar maken en het paar begeleiden naar meer affectieve verbondenheid. De haptotherapeut is geen relatietherapeut. Zij beperkt zich tot het voelbaar maken van wat er gebeurt in het contact. Is er meer nodig dan kan er verwezen worden naar een relatietherapeut.

Een voorbeeld

Hij loopt met grote stappen op haar af. Zij schrikt. Hij ziet en voelt dat en voelt zich afgewezen. En trekt zich terug. Zij merkt dat en voelt zich in de kou staan.

Wat is er nou eigenlijk gebeurd?

Hij loopt enthousiast op haar af. Omdat hij haar lief vindt. Zij schrikt. Ze heeft altijd schrik als iemand snel op haar af loopt, ze ervaart dat als bedreiging en als macht. Dit heeft te maken met haar jeugdervaringen. Ze is bang en zou daar in gezien willen worden. Misschien zelfs getroost.
Hij weet dat niet. Hij denkt dat ze zo doet omdat ze hem niet (meer) leuk vindt. Dit kwetst hem zo dat hij zich ook terug trekt.

Als je zo kijkt zie je twee mensen die er nogal stuurs uitzien. Terwijl ze eigenlijk allebei bang en gekwetst zijn. En alleen. Ook hebben ze geen oog voor elkaar.

Als je dit stel bewust maakt van wat er nou eigenlijk gebeurt zou het contact kunnen herstellen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zij voelt haar angst en zegt “wacht even, ik merk dat ik bang word, wat raar, ik vind je toch lief en je doet niet eng”. Hij stopt en ziet haar angst en kwetsbaarheid en dat raakt hem. Zij voelt zich gezien en dat maakt dat ze zich weer kan open stellen.

Of hij ziet dat ze zich terug trekt en zegt: “Je ziet er zo bang uit, wat is er nou aan de hand”. Ze begint te huilen en zegt “Ik weet het niet, ik voelde me plotseling zo klein”.

Wat er echter vaak gebeurt is dat mensen zich gekwetst of aangevallen voelen en zich gevoelsmatig terug trekken. Ze houden elkaar vaak nog wel in de gaten met de ogen. Ze zijn heel alert. Maar het kan ook dat ze elkaar juist ontwijken. En zodra de één wat zegt bijt de ander van zich af.

Misschien zijn ze zich niet bewust van het zich afsluiten en het zich terug trekken en is het zinnig om ze dit via aanraken te laten voelen. Ze kunnen dan ook ervaren dat ze zich open kunnen stellen of zachter kunnen worden.

Het is maar één voorbeeld. Maar als een relatie moeilijk verloopt dan zijn er op één dag veel van dit soort kleine incidenten. Ze worden niet allemaal bewust ervaren, ze worden niet allemaal uitgesproken maar het telt op: de stemming wordt grimmiger en de verwijdering wordt groter.

Hoe gaat dat dan?

Onder begeleiding van de haptotherapeut gaan jullie ervaren hoe het contact verloopt en welke factoren contact in de weg staan. Via aanraken, oefeningen en gesprekken ontdekken jullie mogelijk de oorzaak; het probleem wordt direct tastbaar gemaakt. De eerste fase van de therapie is dus gericht op het verhelderen van patronen in de relatie. Deze patronen kunnen voelbaar gemaakt worden via verschillende onderwerpen, zoals afstand en nabijheid, grenzen, verantwoordelijkheid, afhankelijkheid, leiden of volgen, gevoel of verstand, het delen van ruimte, samen of alleen, conflict of harmonie etc. Het doel is bewustwording. De ervaringen met het hoe en waarom van de problematiek  leiden tot inzicht in wat jullie zouden  kunnen veranderen in je manier van met elkaar (en met jezelf) omgaan. Dat is de tweede fase van de therapie: werken aan verandering. In deze fase wordt meer gewerkt met ervaringsopdrachten waarbij jullie iets anders doen dan jullie gewend zijn. De ervaringen opgedaan in de therapieruimte zijn ondersteunend voor het proces thuis. Vaak moeten er tijdens de begeleiding “muren afgebroken worden”. Partners moeten (weer) leren om zichzelf te zijn binnen de relatie.

Hoe vaak?

Eén behandelsessie duurt 1 uur. Na enkele (meestal 4 à 5) sessies is er een evaluatiemoment.
Duur van een volledig therapietraject wisselt sterk en is afhankelijk van de ernst van jullie problematiek en van wat jullie willen bereiken; doel is dat jullie zelf weer in staat zijn je eigen problemen aan te pakken. In het algemeen is de frequentie maximaal één sessie per week.