Een betere relatie met jezelf en je omgeving

Haptotherapie: wat is dat?

Haptotherapie is een begeleidingsvorm gebaseerd op de beginselen van de haptonomie. De haptonomie houdt zich bezig met het menselijke gevoelsleven; dat houdt in met dat wat mensen voelen en de manier waarop zij dit uiten in houding, beweging en gedrag. Bij een haptotherapeut kom je, via aanraken, oefeningen en gesprekken in contact met je eigen lichaam en gevoel en zo met je eigen mogelijkheden, wensen, verlangens en grenzen. Dit opent de weg naar een betere relatie met jezelf en je omgeving.

Haptotherapie: waarom?

Binnen de haptotherapie wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam en geest; een mens hééft geen lichaam maar ís zijn of haar lichaam. Het lichaam is “drager” van gevoelens; het heeft een “geheugen” voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze ervaringen uiten zich onder andere in blokkades, spanningen, remmingen van bewegingen en bepaalde lichaamshoudingen en beïnvloeden de wijze waarop je contact maakt met andere mensen. Iedereen reageert op zijn of haar eigen manier op probleemsituaties. Wanneer bijvoorbeeld het evenwicht verstoord is tussen je gevoel en verstand, tussen dat wat je moet, wil en kan, kun je zowel lichamelijke als psychische klachten krijgen. Door aandacht voor en contact met je gevoel en lichaam, kun je je veiliger en zekerder in jezelf gaan voelen en ontwikkel je de manier waarop je contact maakt met andere mensen. Je leert beter om te gaan met moeilijke situaties. Door meer begrip voor je klachten kunnen deze vaak beter worden verdragen, of zelfs verdwijnen.

Haptotherapie: voor wie met welke indicaties?

  • lichamelijke problemen zonder duidelijke oorzaak,
  • stress, overspannenheid, burn-out,
  • problemen ten aanzien van intimiteit, nabijheid en seksualiteit, moeite met het voelen of stellen van grenzen, moeite met conflicten, moeite met omgaan en/of uiten van gevoelens,
  • chronische pijn,
  • het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet “lekker in je vel” te zitten, niet tevreden te zijn met de bestaande situatie of niet te weten wat je wilt, voelt of bezielt,
  • acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps,
  • problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase,
  • specifieke problemen bij kinderen,
  • relatieproblematiek (haptonomische relatiebegeleiding).

Hoe gaat dat dan?

Je gaat samen met de haptotherapeut op zoek naar de gevoelens die een rol spelen bij je klacht(en) en naar de manier waarop je met deze gevoelens omgaat. Via aanraken, oefeningen en gesprekken ontdek je mogelijk de oorzaak; het probleem wordt direct tastbaar gemaakt. Deze ervaringen met het hoe en waarom van de klachten leidt tot inzicht in wat je zou kunnen veranderen in jouw manier van leven. Eén behandelsessie duurt 3 kwartier. Na enkele (meestal 4 à 5) sessies is er een evaluatiemoment. Duur van een volledig therapietraject wisselt sterk; van één sessie tot enkele jaren, afhankelijk van de ernst van je problematiek en van wat je wilt bereiken; doel is dat je zelf weer in staat bent je eigen problemen aan te pakken. In het algemeen is de frequentie maximaal één sessie per week.